Registrace hříběte Dokumenty - Asociace svazů chovatelů koní

Dokumenty

2012

Žádost o oprávnění k plemenitbě
Zápis z prezidia březen 2012
Zápis z kolegia duben 2012
Zápis z prezidia leden 2012
Kalendář akcí 2012

2011

Kalendář akcí na rok 2011
XV. NÁRODNÍ VÝSTAVA PLEMEN PONY A COB, SHETLAND PONY
Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky - Chovatelské fórum 2011
Usnesení Valné hromady ASCHK ČR o.s., konané dne 28.4.2011 v Humpolci

2010

Usnesení Valné hromady ASCHK ČR o.s., konané dne 29.4.2010 v Humpolci
Sazebník poplatků ASCHK
Smlouva s Equiservis konzulent, s.r.o.
Sazebník poplatků EQUISERVIS KONZULENT
Rozpočet ASCHK ČR na rok 2010
Zápis z jednání prezidia ASCHK ČR, o.s. konaného dne 20.4.2010 v Humpolci
Strategické otázky v zemědělství (vize) - koně
Terms of reference pracovního týmu Komodity
Usnesení Valné hromady ASCHK ČR o.s. 2010
Zápis z jednání prezidia ASCHK ČR, o.s. konaného dne 18.2.2010 v Ostrovačicích
Návrh změny stanov projednaný dne 18.2. v Ostrovačicích
Zápis z jednání kolegia
Zápis z prezidia
Zápis z informativní schůzky UCHS
Dopis svazům 2010

2009

Pokyny pro připouštěcí období roku 2009
Usnesení Valné hromady 2009
Změny a doplňky do seznamu hřebců a kalendáře akcí
Zápis z jednání kolegia ASCHK ČR
Zápis z jednání prezidia ASCHK ČR
Zpráva revizní komise za 2008
Rozpočet ASCHK ČR na rok 2009
Žádost o oprávnění k plemenitbě pro hřebce

2008

KUPNÍ SMLOUVA - VZOR
Rozhodnutí MZe
Zápis z jednání prezidia ASCHK ČR
Rozpočet ASCHK ČR na rok 2008
Usnesení Valné hromady 2008
prohlášení - ČMB
Pokyny pro připouštěcí období roku 2008
Žádost o oprávnění k plemenitbě pro hřebce
Stanovy ASCHK ČR
Zápis z jednání kolegia ASCHK ČR
Řád ASCHK ČR 2008 pro ochranu zvířat

2007

stanovisko k otevřenému dopisu předsednictva Svazu chovatelů ČMBK
Žádost o oprávnění k plemenitbě pro hřebce
Zápis z jednání prezidia ASCHK ČR
Zpráva ze zahraniční cesty
Zápis z druhého jednání Malé rady koní v rámci GZ
Zprávy revizní komise ASCHK ČR za roky 2001 - 2007
Zpráva o činnosti ASCHK ČR 2006
Zpráva o činnosti ASCHK ČR 2006
Zápis z jednání zástupců ČJF a UCHS
Zápis z jednání prezidia ASCHK ČR
Zápis z jednání kolegia zástupců ASCHK ČR
Koňský veletrh ve Veroně 2006

2006

Výkonnostní zkoušky chladnokrevných hřebců - info 2006
Zápis z jednání prezidia ASCHK ČR, konaného dne 1.12.2006 v Poslanecké sněmovně PČR
Zápis ze školení posuzovatelů konaného dne 28. a 29.9.2006
Pozvánka na seminář podzim 2006
Zkoušky výkonnosti klisen
Rozpočet ASCHK ČR na rok 2006
Hospodaření ASCHK ČR za rok 2005
Usnesení VH ASCHK ČR, konané dne 12.5.2006 v Humpolci
Podmínky pro zařazení plemenného hřebce do chovu

2005

Žádost o udělení výběru pro hřebce na rok 2006
ROZPOČET ASCHK ČR pro rok 2004 - bez PK
ROZPOČET ASCHK ČR pro rok 2004 - jen PK
Hospodaření ASCHK ČR za rok 2003
Hospodaření ASCHK ČR za rok 2004
Zápis z jednání prezidia ASCHK ČR, konaného dne 26.4.2005 v Kladrubech n. Labem
Zápis z jednání prezidia ASCHK ČR, konaného dne 24.3.2005 v Poslanecké sněmovně
Usnesení VH ASCHK ČR, konané dne 11.5.2005 v Humpolci
Pravidla pro pořádání přehlídek...

2004

Zápis z jednání prezidia ASCHK ČR
Aktuální otázky chovu koní v ČR
Usnesení VH ASCHK ČR, konané dne 13.5.2004 v Humpolci
Z Valné hromady ASCHK ČR
otace z Evropské unie pro chovatele koní

2003

Lineární popis - číselníky

Partneři