Registrace hříběte Programy podpory ASCHK - Asociace svazů chovatelů koní

Programy podpory ASCHK

Podpory vyplácené ASCHK jsou bez právního nároku a jsou závislé na výši a termínu vyplacení podpory ze strany SZIF a hospodaření ASCHK.

Žádosti se přijímají elektronicky na email schlehoferova@aschk.cz či poštou v kanceláři ASCHK.

Níže naleznete podmínky a formuláře na následující příspěvky a podpory:

Žádosti se přijímají do 30.9. kalendářního roku v němž byla klisna zapuštěna. Součástí žádosti je veterinární potvrzení březosti klisny. Týká se pouze klisen plemen ČT, ČSP, WP, SHP, HF zařazených v AP, zapuštěných hřebci, kteří jsou rovněž uznáni jako akcelerační. Přehled podmínek zařazení klisny do AP jednotlivých plemen ke stažení ZDE

Pouze pro tříleté teplokrevné klisny zapsané v PK ČT. Žádosti se přijímají do 30.9. kalendářního roku v němž klisna vykonala zkoušku.

Pouze pro tří nebo čtyřleté klisny zapsané v PK ČSP, SHP, WP, O, MH, HF. Starší klisny mohou zkoušky výkonnosti vykonat dle řádu jednotlivých PK, ale bez nároku na podporu ZV. Nárok na podporu ASCHK mají klisny 3-4leté, které jsou po úspěšném splnění zkoušek zařazené do PK nebo HPK. Žádosti se přijímají do 30.9. kalendářního roku v němž klisna vykonala zkoušku.

Partneři