Registrace hříběte Přehlídka tříletých koní se zaměřením na mechaniku pohybu - Asociace svazů chovatelů koní

Přehlídka tříletých koní se zaměřením na mechaniku pohybu

V letošním roce je pro chovatele a majitele připravena novinka v podobě: Přehlídky tříletých koní se zaměřením na mechaniku pohybu.

Při Finále KMK v drezuře budou mít chovatelé možnost prezentovat své tříleté koně při přehlídce tříletých koní se zaměřením na mechaniku pohybu. V kostce se bude jednat o hodnocení exteriéru na desce a mechaniky pohybu ve skupině v drezurním obdélníku. Tato přehlídka je určena pro tříleté klisny, hřebce i valachy a je podporována ASCHK ČR, z. s., kdy účastníkům bude vyplácena podpora ve formě cestovného a cena za ustájení bude uhrazena v plné výši. Vítěz se stane šampionem tříletých koní a obdrží deku a pohár. Neváhejte tedy dovézt své odchovance a zúčastnit se tohoto pilotního projektu pro mladé koně.

Kompletní propozice naleznete zde: Přehlídka tříletých koní se zaměřením na mechaniku pohybu