Registrace hříběte ZVK tříletých klisen + svod Ptýrov - Asociace svazů chovatelů koní