Registrace hříběte ZV chladnokrevných klisen + svod Krevlický dvůr - Asociace svazů chovatelů koní

ZV chladnokrevných klisen + svod Krevlický dvůr

Zápis a zkoušky výkonnosti chladnokrevných klisen. Kontaktní osoba Musil Luděk 607 048 265

Komise ve složení: M. Maršálek, J. Šupita, J. Zasadil náhr: J. Rajšlová