Registrace hříběte Zkoušky výkonnosti tříletých teplokrevných klisen Svinčice - Asociace svazů chovatelů koní

Zkoušky výkonnosti tříletých teplokrevných klisen Svinčice

Kontaktní osoba J. Chýle tel. 725384531. Zde Propopzice ZZV Svinčice.