Registrace hříběte Zkoušky výkonnosti tříletých teplokrevných klisen Měník - Asociace svazů chovatelů koní

Zkoušky výkonnosti tříletých teplokrevných klisen Měník

Kontaktní osoba M. Vinčálková tel. 603228475. Propozice ke stažení jsou zde ROZPIS ZZVK MĚNÍK 2022.