Registrace hříběte Zkoušky výkonnosti teplokrevných klisen a oblastní přehlídka tříletých klisen a klisen s hříbaty Písek - Asociace svazů chovatelů koní

Zkoušky výkonnosti teplokrevných klisen a oblastní přehlídka tříletých klisen a klisen s hříbaty Písek

Kontaktní osoba H. Stránská 734741651. Propozice zde ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY VÝKONNOSTI TEPLOKREVNÝCH KLISEN Písek.

Podrobnosti k průběhu akce pak zde Jihočeská oblastní přehlídka teplokrevných.