Registrace hříběte Zkoušky výkonnosti chladnokrevných klisen Písek - Asociace svazů chovatelů koní

Zkoušky výkonnosti chladnokrevných klisen Písek

Kontaktní osoba H. Stránská 734741651. Propozice na akci naleznete zde ZÁKLADNÍ ZKOUŠKY VÝKONNOSTI KLISEN chladnokrevné
a podrobnosti naleznete na stránkách ZH Písek.