Registrace hříběte Zápis klisen, licentace hřebců a ZV pro plemeno hafling, ZH Písek - Asociace svazů chovatelů koní

Zápis klisen, licentace hřebců a ZV pro plemeno hafling, ZH Písek

Bližší informace na www.haflingove.cz