Registrace hříběte Zahájení 70denního testu hřebců ČT - Asociace svazů chovatelů koní

Zahájení 70denního testu hřebců ČT

K naskladnění do testu teplokrevných hřebců naleznete podrobnosti na Zemský hřebčinec Písek s.p.o. (zemskyhrebcinecpisek.cz) či Chov | Český teplokrevník | Jihočeský kraj (ceskyteplokrevnik.cz)