Registrace hříběte Výstava chladnokrevných koní a Česko-slovenské klání v orbě Nabočany - Asociace svazů chovatelů koní

Výstava chladnokrevných koní a Česko-slovenské klání v orbě Nabočany

Více informací na stránkách hlavního pořadatele firmy ProfiPress Naše pole – zemědělská výstava (nasepole.cz).