Registrace hříběte Výkonnostní zkoušky WP & Cob Pardubice - Asociace svazů chovatelů koní

Výkonnostní zkoušky WP & Cob Pardubice

Podrobnosti naleznete na ČSCHVK – Český svaz chovatelů velšských koní (welsh-cz.cz)