Registrace hříběte Výběry hřebců ostatních plemen Písek - Asociace svazů chovatelů koní

Výběry hřebců ostatních plemen Písek

Kontaktní osoba Ing. H. Štěrbová. Akce se bude konat bez účasti veřejnosti, ale bude z ní k disozici online přenos na www.jezdci.cz.