Registrace hříběte Velká cena Cavalletto - Asociace svazů chovatelů koní

Velká cena Cavalletto

Akce Asociace svazu chovatelů miniaturních koní v Opřeticích. Podrobnosti naleznete na Klub chovatelů minihorses (achmk.cz)