Registrace hříběte Seminář pro posuzovatele a chovatele SHP - Asociace svazů chovatelů koní

Seminář pro posuzovatele a chovatele SHP

Podrobnosti naleznete na https://www.schshp.cz/