Registrace hříběte Přehlídka plemenných koní Náchod-Běloves - Asociace svazů chovatelů koní

Přehlídka plemenných koní Náchod-Běloves

Náchodská přehlídka plemenných koní 5.6.2022
Prosíme všechny chovatelé, kteří mají zájem o účast na přehlídce se svými svěřenci, aby poslali na níže uvedený kontakt své přihlášky.
Jedná se o přehlídku a hodnocení ročních, dvouletých, tříletých a výjimečně i čtyř a pětiletých klisen Českého teplokrevníka, Slovenského teplokrevníka dále pak o roční, dvouleté, tříleté a též čtyř a pětileté klisny ČMB, SN a Norika
Informace:
Vyplněnou přihlášku na přehlídku klisen a chovatelských ukázek s doprovodným textem o koních prosíme odeslat na adresu: pan Václav Bohdaský, Městec 8, 551 01 Jaroměř. nebo mail vaclav.bohdasky@seznam.cz, Informace na tel. čísle 604 879 940. Nejpozději do 15.5.2022
Všechny předvádějící prosíme o korektní jezdeckou nebo svazovou ústroj. (jezdecké sako, rajtky, vysoké boty, nebo svazové tričko, bílé kalhoty, bílé boty)
Předvádění koně musí být na uzdečce s otěžemi nebo na vodítku s vidlicí. Výjimkou jsou roční klisny ty mohou být předvedeny na předváděcí ohlávce s řetízkem.
Dále upozorňujeme na potřebu zaplacení výstavního poplatku 300 Kč,- za jednoho koně. Výstavní poplatek uhraďte při vlastní prezentaci koní na přehlídce 5.6.2022. Tato částka Vám bude zpětně proplacena včetně příspěvku na cestovní náklady. Prosíme o účast všech majitelů ročních až pětiletých klisen všech plemen, dále pak o účast chovatelů a majitelů koní všech věkových kategorií, kteří by byli ochotni předvést své koně v ukázkách (pod sedlem i v zápřeži, drezúra apod.)
Veterinární pravidla akce:
Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro rok 2022. Kůň musí být vakcinován podle vakcinačního schématu uvedeného výrobcem vakcíny a je v imunitě proti influenze (chřipce koní). Poslední vakcinace byla provedena nejpozději 7 dní před konáním svodu.
Vyšetření krve na infekční anémii koní nesmí být starší více jak 12 měsíců.
Přihláška na přehlídku ročních až pětiletých klisen v Bělovsi 5.6.2022
plemeno
jméno klisny
barva
číslo-výžeh
den, měsíc, rok narození
otec
matka, po hřebci
jméno chovatele
jméno majitele
Podpis majitele: telefon. spojení:
———————————————————————————————————–
Přihláška na ukázky předváděné na přehlídce 5.6.2022 v Bělovsi
jméno koně
plemeno
druh ukázky
otec
matka
majitel
Podpis majitele: telefon. spojen