Registrace hříběte Národní šampionáty minihorse Obořiště - Asociace svazů chovatelů koní

Národní šampionáty minihorse Obořiště

Pořadatelem je Klub chovatelů minihorses (achmk.cz)