Registrace hříběte Národní šampionát shetlandských pony - Asociace svazů chovatelů koní

Národní šampionát shetlandských pony

Praha – Chuchle Arena

Výstavní třídy na ruce

Speciální výstavní třídy

Sportovní soutěže

Licentace hřebců

Předvýběr mladých hřebců

Svod klisen

Hodnocení valachů

Zkoušky výkonnosti