Registrace hříběte Náhradní členská schůze ČSCHH - Asociace svazů chovatelů koní