Registrace hříběte Mezinárodní šampionát WP & Cob, celostátní výběr hřebců a svod Pardubice - Asociace svazů chovatelů koní

Mezinárodní šampionát WP & Cob, celostátní výběr hřebců a svod Pardubice

Podrobnosti naleznete na ČSCHVK – Český svaz chovatelů velšských koní (welsh-cz.cz).