Registrace hříběte Licentace hřebců a svod klisn a valachů minihorse - Asociace svazů chovatelů koní

Licentace hřebců a svod klisn a valachů minihorse

Akce proběhne v Opřeticích. Podrobnosti naleznete na Klub chovatelů minihorses (achmk.cz)