Registrace hříběte Kvalifikační kolo KMK skoky + svod Ptýrov - Asociace svazů chovatelů koní

Kvalifikační kolo KMK skoky + svod Ptýrov

Kontaktní osobou je P. Bůžková tel. 725058181.