Registrace hříběte Kvalifikační kolo KMK skoky + svod Písek - Asociace svazů chovatelů koní

Kvalifikační kolo KMK skoky + svod Písek

Podrobnosti naleznete na Zemský hřebčinec Písek s.p.o. (zemskyhrebcinecpisek.cz)