Registrace hříběte Kurz "Šlechtění českého norika" - Asociace svazů chovatelů koní

Kurz “Šlechtění českého norika”

Školení proběhne v ZH Písek 9.4.2022 od 10:00 hod.
Je vhodné, aby se ho zúčastnili všichni, kteří chtějí posuzovat N koně, včetně pracovníků zajišťujících označování hříbat a zápis klisen do PK.
Praktická část bude probíhat venku při práci s koňmi.
Vložné činí 1000 Kč, členové Svazu mají slevu 50 %, a je třeba ho uhradit na účet Svazu (2401784175/2010).
Přihláška a informace k dispozici na webu: https://svaznorika.org/aktuality/kurz-slechteni-cn/