Registrace hříběte Kompletní soutěž jednospřeží, OV + TT Láz u Příbrami - Asociace svazů chovatelů koní

Kompletní soutěž jednospřeží, OV + TT Láz u Příbrami

Podrobnosti nalezenete na SVAZ CHOVATELŮ chladnokrevných koní N, SN a ČMB – Aktuálně (schchk.cz), nebo poskytne p. Jura tel. 731199377.