Registrace hříběte Kompletní soutěž jednospřeží, dvojspřeží Vesce - Asociace svazů chovatelů koní

Kompletní soutěž jednospřeží, dvojspřeží Vesce

Podrobnosti naleznete na SVAZ CHOVATELŮ chladnokrevných koní N, SN a ČMB – Aktuálně (schchk.cz)

Kontaktní osobou je Radek Žák tel. 776304156.