Registrace hříběte Kompletní soutěž jednospřeží, dvojspřeží, OV + TT Bobrovníky - Asociace svazů chovatelů koní

Kompletní soutěž jednospřeží, dvojspřeží, OV + TT Bobrovníky

Podrobnosti naleznete na SVAZ CHOVATELŮ chladnokrevných koní N, SN a ČMB – Aktuálně (schchk.cz)