Registrace hříběte Jihočeská oblastní výstava a ZV klisen ČT + svod Písek - Asociace svazů chovatelů koní

Jihočeská oblastní výstava a ZV klisen ČT + svod Písek

Podrobnosti naleznete na Zemský hřebčinec Písek s.p.o. (zemskyhrebcinecpisek.cz)

Propozice zde