Registrace hříběte Jarní výstava minihorse  5. ročník + Chovatelský seminář - Asociace svazů chovatelů koní

Jarní výstava minihorse  5. ročník + Chovatelský seminář

Akce proběhne na Obořišti a podrobnosti naleznete na Klub chovatelů minihorses (achmk.cz)