Registrace hříběte Jarní třídění hřebečků v testační odchovně ČT Písek - Nový Dvůr - Asociace svazů chovatelů koní

Jarní třídění hřebečků v testační odchovně ČT Písek – Nový Dvůr

Podrobnosti nalezente na Zemský hřebčinec Písek s.p.o. (zemskyhrebcinecpisek.cz)