Registrace hříběte II. předvýběr hřebců pro PK ČT Písek - Asociace svazů chovatelů koní

II. předvýběr hřebců pro PK ČT Písek

Kontaktní osoba Ing. H. Štěrbová. Akce se bude konat bez účasti veřejnosti, ale bude z ní k disozici online přenos na www.jezdci.cz.