Registrace hříběte Chovatelský den ZH Písek - Asociace svazů chovatelů koní

Chovatelský den ZH Písek

Podrobnosti na www.www.zemskyhrebcinecpisek.cz. Kontakt Ing. H. Štěrbová 734741651.