Registrace hříběte Dotační programy - Asociace svazů chovatelů koní

Dotační programy

Dotace, proplácené prostřednictvím ASCHK dle jednotlivých PK

– zkoušky výkonnosti, akcelerační program, inseminace a ověření původu po inseminaci. Formuláře jsou stejné, jako v předešlých letech: