Registrace hříběte doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc. - Asociace svazů chovatelů koní

doc. Ing. Miroslav Maršálek, CSc.