Registrace hříběte ZZV klisen Krevlický dvůr 11.5.2024 - Asociace svazů chovatelů koní

ZZV klisen Krevlický dvůr 11.5.2024

Právě zde probíhaly letošní první Základní zkoušky výkonnosti klisen chladnokrevníků. Čtyři Českomoravské belgičky a dvě Slezské noričky byly připravené absolvovat zkoušky v zápřeži a zvládly je všechny bez problémů. Zkouška spolehlivosti v tahu v těžké zápřeži zahrnuje komplexní posouzení charakteru, ochoty, ovladatelnost a stylu.

Výsledné pořadí klisen je následující:

  1. 20/169 Hera, SN, chovatel Ing. Eva Matyšová, majitel Ing. Eva Matyšová, 9,175 bodů
  2. 20/159 Brita, SN, chovatel Zdeněk Dvořák, majitel Vojtěch Růžička, 9,10 bodů
  3. 53/939 Brita, ČMB, chovatel Tomáš Cikl, majitel Tomáš Cikl, 8,92 bodů
  4. 52/955 Elza, ČMB, chovatel František Matoušek, majitel Marta Nekvapilová Matoušková, 8,22 bodů
  5. 48/142 Sirael z Květné, ČMB, chovatel Mgr. Ferdinand Radisch, majitel Karolína Jandová, 8,179 bodů
  6. 40/917 Lucie, ČMB, chovatel Jiří Šupita, majitel Tomáš Müller, 7,99 bodů

Vyhlášením výsledků skončily první zkoušky v tomhle roce. Pan DOC. Maršálek poděkoval všem za dobrou připravenost klisen ke zkouškám, Luďkovi Musilovi za nachystání a uspořádání zkoušek.

Josef Pernička

Článek v plném znění i s fotografiemi naleznete v časopise koně.