Registrace hříběte Záchrana hřebčína Napajedla - Asociace svazů chovatelů koní

Záchrana hřebčína Napajedla

Vážení chovatelé a příznivci koní,
již dlouhá léta je Hřebčín Napajedla, a.s. v ohrožení a v poslední době došlo dokonce k odvozu všech koní z hřebčína. Hřebčínu hrozí zánik a na jeho místě, resp. ve výbězích má proběhnout výstavba obytných domů. Aktuálně vznikla petice, jejíž hlavní náplní je záchrana hřebčína v Napajedlích. Pokud Vám osud tohoto nejdůležitějšího historického centra chovu anglického plnokrevníka v naší zemi není lhostejný, budeme rádi, když podepíšete tuto petici. Optimální by bylo si ji vytisknout a podepsat na listině, kde bude Váš originál podpisu. Tento list s podpisy, pak, prosím, co nejdříve pošlete na adresu uvedenou v záhlaví petice na pana Mgr. Ing. Aleše Martínka do Brna.
ASCHK ČR již v březnu letošního roku odeslala oficiální dopis, schválený kolegiem ASCHK ČR na adresu starosty města Napajedla a žádala starostu a zastupitele o kroky vedoucí k záchraně Hřebčína v Napajedlích, čemuž mohou pomoci hlavně zachováním stávajícího územního plánu.
Velice Vám děkujeme za spolupráci a za podporu záchrany hřebčína.

PETICE_CELONÁRODNÍ_Hřebčín_Napajedla_13_4_2023_FINAL

Jménem ASCHK ČR z.s. – Ing. Lenka Gotthardová