Registrace hříběte Vyjádření k vyplácení dotací - Asociace svazů chovatelů koní

Vyjádření k vyplácení dotací

Vážení chovatelé,

dlouhé roky bylo zvykem, že ASCHK vyrovnala veškeré své závazky (myšleno především žádosti o dotace) do konce kalendářeního roku. Letošní rok bude bohužel problematický i z tohoto pohledu. Přešli jsme totiž s administrací všech dotačních titulů pod Státní zemědělský intervenční fond a tím se prodloužily termíny plateb. Celý systém postavený na mnoha úrovních kontrol je plně elektronický a v mnohém jistě dokonalý, na druhou stranu však pro účely vyplácení především dotací při kterých musíme prokazovat náklady velmi komplikovaný, a co je pro nás všechny nejdůležitější – pomalý. Samozřejm nelze vše svádět pouze na systém a SZIF. Je na místě zmínit, že jak zainteresovaní úředníci SZIFu, tak MZe se nám snaží vyjít maximálně vstříc, ale k okamžiku kdy píši tyto řádky máme nevyřízené žádosti ve výši cca 8,5 milionu Kč. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo administrovat vše potřebné a v tuto chvíli očekáváme, kdy dorazí platby. Nejdále v administraci pokročily zkoušky výkonnosti na které dorazilo včera večer rozhodnutí, dnes ráno jsme se vzdali práva na odvolání a je tedy pravděpodobné, že peníze na účet obdržíme “mezi svátky”. Abychom vše zvládli správně očekávejte platbu spíše po novém roce. Ostatní dotační tituly vyplácené z našich zdrojů (akcelerační programy, inseminace, ověřování původu), či příspěvky svazům na jejich činnost však budou mít zřejmě ještě větší skluz a zde si časový horizont netroufám odhandout. Doufám, že by to mohl být konec ledna 2021. Závěrem mi dovolte popřát Vám všem mnoho zdraví chovatelských úspěchů.

 

B. Políček