Registrace hříběte Výběr hřebců ostatních plemen 26.2.2023 - Asociace svazů chovatelů koní

Výběr hřebců ostatních plemen 26.2.2023

Stručné hodnocení výsledků výběru hřebců ostatních plemen 26.2.2023 Písek

 

SHP

 1. Plavák Kadov Barley po 2261 Blatouch of Kadov z importované klisny Yarpha Bunting nar. 8.4.2020 chovatelky i majitelky Lucie Kočovské z Kadova. Hřebec ve vynikajícím typu, bezchybné stavby těla, s nepříliš výraznou mechanikou pohybu. Celkové hodnocení 8.15. Do chovu doporučen.
 2. Vraník Kadov Oat po 2667 Markes Optimus z Yateholme Rosebud nar. 8.5.2020 chovatelky i majitelky Lucie Kočovské vynikl především mechanikou pohybu v klusu. Typ a tělesná stavba bez výrazných nedostatků a výsledná známka 8,-. Do chovu doporučen.
 3. Plavák Alpinhorse Salazar Slytherin po 2432 Substeressen Snow Icarus z Athelney Coco nar. 6.6.2020 byl jediný z předváděných hřebců v minitypu. Chovatelkou je MVDr. Petra Březinová z Prahy a majitelkou Petra Zuntová Hromádková z Písku. Hřebec ve velmi dobrém typu a korektní stavby těla s drobnými nedostatky v postoji končetin a spíše průměrné mechaniky pohybu. Celková známka 7,5. Do chovu doporučen.
 4. Hnědák Kadov Inch po 1948 Eiger Izzard po Makes Philadelphia H nar. 27.4.2020 z chovu Lucie Kočovské a v majetku Jany Benešové ze Sezimova Ústí. Hřebec korektní stavby těla ovšem v až žírné kondici, průměrné mechaniky pohybu a nervosního charakteru. I přes známku 7,23 do chovu nedoporučen.
 5. Vraník Plamp Eitan po 2055 Equerry of Transy z Oxendale Jubilant nar. 10.6.2018 chovatelky a majitelky Ivany Křivé ze Stromkovic. Hřebec velmi zajímavého původu s nadprůměrnou mechanikou pohybu, avšak průměrného typu i tělesné stavby a s nedostatky ve fundamentu. Celková známka 7,15 do chovu doporučen.

 

HF

Jediným hřebcem předvedeným k zápisu do PK byl hřebec Nazareth nar. 10.4.2020 po 2475 Newcomer z klisny Omira chovatele pana Pavla Heckla z Kralup nad Vltavou v majetku Petry a Pavla Studničkových z Vrchovan. Hřebec hodnocen v dobrém typu s velmi dobrou stavbou končetin a mechanikou pohybu. Známka 8,1 znamená že hřebec byl licentován a zařazen do akceleračního programu HF.

 

WP

Všichni předvedení hřebci byli vybráni do ZPK WP. Pořadí bylo následující:

 1. Carrwood Tom Ellis nar. 30.4.2018 po Janpete Tom Thumb z Carrwood Summertime welsh pony sekce B narozený ve Velké Británii a do ČR zapůjčený manželům Kašparovým z Dlouhé Třebové. Korektní hřebec ve výborném typu s nadprůměrnou mechanikou pohybu. Celková známka 8,63 b.
 2. Welsh mountain pony sekce A Ysselvliedts Salvatore nar. 24.7.2020 po Pinewell Jeronimo z Dwee Serenade je hřebec holandského chovu zapůjčený p. Onřeji Bláhovi z Ořechu. Hřebec velmi dobrého typu s výbornou mechanikou pohybu a drobnými nedostatky ve fundamentu byl hodnocen známkou 8,13.
 3. WmP sekce A Langvennen Asa nar. 23.5.2020 po Langvennen Jon z Langvennen Aderyn Arian pochází taktéž z Nizozemí a je v majetku pana Petra Radkoviče z Hlohovce. Hřebec ve výborném typu, korektní, avšak předvedl průměrnou mechaniku pohybu. Přesto vysoké hodnocení 8,13 b.
 4. Welsh cob sekce D Danaway The Fox nar. 1.5.2019 po Trevallion Black Harry z Danaway Shakira v majetku Dominiky Caltové z Přeštic pochází z Velké Británie. Korektní hřebec ve velmi dobrém typu. Celková známka 7,86 b.
 5. Welsh cob Nebo Pendragon nar. 6.5.2010 Nebo Pendragon po Ruska Mab Y Brenin z Nebo Chatter Box pochází z Velké Británie a je v majetku paní Dominiky Větrovské ze Skrýšova. Hřebec využívaný ve sportu, který ničím neoslnil, ale ani vyloženě nezklamal. Celková známka 7,5.
 6. Welsh pony sekce B Kennbery Jasper nar. 2.5.2020 po 1993 Calamity Zuriel Casanova z Jameela Jazz chovatelky i majitelky Žanety Lodzianové z Českého Těšína. Ušlechtilý na sekci B spíše drobnější (tatínek sekce A) v zásadě korektní pouze s drobnými vadami ve fundamentu. Celková známka 7,5 b.
 7. Welsh pony sekce B Jumbo po 2537 Karlen Jolly Joker z Marah Iris nar. 6.6.2020 u chovatele i majitele SDO Brontosauři v Ostravě. Celková známka 7,25.
 8. Friars Brenin Mon WmP sekce A je narozen 5.6.2010 po Friars Solomon z Friars Chanel ve Velké Británii v majetku p. Dominiky Větrovské ze Srkýšova. Známka 7,13.
 9. Welsh Cob sekce D Vinium Chicko Boy nar. 9.5.2020 po 1511 Limetree Invasion z Perrygrove Elizabeth z chovu p. Aleny Procházkové z Tulešic v majetku p. Vladimíry Davidové z Meziříčka. Na sekci D drobnější hřebec (KVH 142 – maminka sekce C). Celková známka 7,13.
 10. WmP sekce A Kennbery Tarllo Théseus nar. 25.5.2020 po 1993 Calamity Zuriel Casanova z Kaydrith Sparkling Tiara chovatelky i majitelky p. Žanety Lodzianové z Českého Těšína. Celkové hodnocení 7,- bodů.

 

ČSP

O zařazení do PK ČSP se ucházeli i někteří hřebci WP. Skok ve volnosti absolvovali, vybráni byli a zúčastnit zkoušek výkonnosti se tedy mohou – Carrwood Tom Ellis a Kennbery Jasper. Následně byli předvedeni hřebci pouze pro PK ČSP a skončili v tomto pořadí:

 

 1. Orlando plemene DRP nar. 17.5.2020 po Ombri B z maminky Maja chovatele p. Jürgena Reese v majetku Heinze Bornhorsta z Německa, hřebec je zapůjčen hřebčínu HF Velké Hoštice. Hřebec ve výborném typu sportovního pony, s výbornou mechanikou pohybu, korektní s velmi dobrým, silným skokem a vynikající technikou skoku. Celková známka 8,75 b. hřebec byl vybrán a zároveň obdržel „prémii“ což znamená že může začít připouštět v této připouštěcí sezoně i v době, než absolvuje ZV.
 2. Rabi HF plemene ČSP nar. 13.5.2020 po 5299 FS Mr. Right z klisny Ronja pochází z chovu Marie Anastázie Hošákové a je v majetku hřebčína HF Velké Hoštice. Korektní hřebec v dobrém typu, s dobrým pohybem i skokem. Celková známka 8,13, hřebec byl vybrán a může se zúčastnit ZV.
 3. Lord Rosario plemene WPBr po Lord Argentinus z Zwaantjes Rozalien chovatelky i majitelky Beáty Mošťkové z Trojanovic. Ušlechtilý hřebec ve velmi dobrém typu sportovního pony předvedl dobrý a silný skok. Celková známka 7,75 b., vybrán a může se zúčastnit ZV.

Fotogalerii od Terezy Kateřiny Petkové naleznete zde: https://eu.zonerama.com/ovec/955111