Registrace hříběte Vrchol sezóny pro haflingy opět v Pardubicích - Asociace svazů chovatelů koní

Vrchol sezóny pro haflingy opět v Pardubicích

Po loňské pauze, kdy náš svaz nepořádal žádnou větší akci pro haflingy, kromě tradičního šampionátu mladých klisen, protože většinu času zabrala příprava a účast na Mistrovství Evropy v Rakousku, jsme se letos rozhodli navázat na úspěšný Mezinárodní šampionát, který se konal v roce 2017 v Pardubicích. Stejně jako před dvěma lety jsme propojili výstavu a sportovní soutěže, což se v minulosti ukázalo jako poměrně úspěšný koncept, ačkoliv klade na pořadatele i samotné účastníky daleko větší nároky.

Stejně, jako na kombinaci výstavy a sportu, si už chovatelé zvykli na konání této akce na Dostihovém závodišti v Pardubicích, kde jsme i pro letošní rok našli ideální zázemí. Protože letos nebylo možné uspořádat šampionát jako samostatnou akci, vrátili jsme se k propojení s výstavou Koně v akci, což sice znamená drobná omezení v logistice, ty ale bez problému vyváží jednoznačná pozitiva v podobě většího počtu diváků, kteří by jinak „pouze“ na haflingy nepřišli. A právě propagaci plemene považujeme za jeden z nejdůležitějších úkolů svazu.

Na letošní vrcholné haflingské akci se sešlo celkem asi 80 koní, z toho třináct jich přijelo zejména kvůli sportu z Rakouska, další čtyři koně byli ze Slovenska. Bohužel letos chyběla německá účast, a to hlavně kvůli kolizi termínu s jinou akcí a bohužel asi také částečně kvůli obecné nechuti německých chovatelů účastnit se soutěží s omezením podílu arabské krve. Mezi účastníky se objevila opět celá řada nových tváří, které jak ve sportu, tak ve výstavě neodcházely rozhodně s prázdnou. Snad je tedy budou jejich úspěchy motivovat a neviděli jsme se s nimi naposled.

Šampionem hřebců Newcomer

Nelehkého úkolu ohodnotit přes padesát koní a vybrat z nich v této konkurenci šampiony jednotlivých tříd i celkové se zhostila opět komise složená z řad světových rozhodčích. Už potřetí v řadě přijel posuzovat prezident světového svazu Lukas Scheiber a s ním z Tyrolska dorazil Thomas Kirschner. Tlumočení posudků zajistila Rafífa Hamoudová, která zároveň působila jako stewardka, a celým odpolednem provázel naprosto profesionální komentář Ivety Lewingerové.

První posuzovanou třídou byli dvouletí hřebci, kde síly změřili dva čeští zástupci se dvěma slovenskými, kteří byli shodně importováni z Itálie od významného chovatele Josefa Waldnera. Jejich současný majitel Richard Švec se mohl díky jednomu z nich – Nebrascovi (Nebbiolo x Wintersturm) radovat z vítězství v této třídě. Komise u tohoto hřebce ocenila výborný typ s pěknou barvou, hezkou hlavu s dobře nasazeným krkem a výrazným kohoutkem. Druhé místo, postup do šampionátu a zároveň titul vítěze třídy v rámci českého chovu, získal Artemio LH (Andiamo x Notabilis), kterého odchoval Ladislav Holada a jeho současným majitelem je Roman Pokorný. Zde komise vyzdvihla pěkný elastický pohyb v kroku a rovněž ocenila pěknou hlavu a krk.

Plemenní hřebci se v Pardubicích bohužel předvedli pouze tři, kteří zároveň soutěžili ve sportovních disciplínách. Bohužel je pravdou, že ani obecná aktuální situace s plemeníky v České republice není ideální, chovatelé nemají dostatek kvalitních hřebců na výběr a svaz se proto snaží do ČR získat alespoň jednoho prověřeného hřebce, kterého by mohli majitelé klisen využít. Vítězem plemeníků se v Pardubicích stal šestiletý 2475 Newcomer (Novembernebel x Amadeus), který je původem z Rakouska a poslední tři sezóny působil v plemenitbě ve Vrchovanech. Newcomer z předvedených hřebců nejlépe odpovídá současným požadavkům na plemenný typ, posuzovatelům se líbila jeho hlava a střední část trupu včetně horní linie. Druhé místo tentokrát komise přiřkla hřebci 1975 Athos (Anselazio x Nordtirol), který zaujal pěknou stavbou kohoutku a lopatky, což odpovídá jeho využití v parkurovém skákání. I tento hřebec pochází z Rakouska a jeho současným majitelem je firma IMOBA.  Šampionem českého chovu se již podruhé stal odchovanec Radka Macháčka, který za stáj svého majitele Pavla Lišky soutěží velmi úspěšně v drezuře – 2439 Art (Artist-L x Nimrod).

Při vybírání celkového šampiona hřebců, kde se rozhodovalo vždy mezi dvěma nejlepšími z každé třídy, měla komise celkem rychle jasno. Vítězem se stal Newcomer, pro kterého to měl být jen začátek velmi úspěšného víkendu, během něhož se výborně předvedl také ve všestrannosti, vicešampionem hřebců se v Pardubicích stal plemenný hřebec Athos.

Mezi mladými se prosadil český chov

Třída ročních a dvouletých klisen byla bohužel obsazena opět poměrně málo, k čemuž přispělo i to, že chovatelé na výstavu přednostně vzali koně, kteří zároveň závodili v některé ze sportovních disciplín. Nejlepší klisnou této třídy se stala dvouletá America (Amerigo x Nordtirol), dovezená od známé rakouské chovatelky Elisabeth Leitner a aktuálně v majetku rodiny Sixtových. America byla jako jediná v této třídě ve správné výstavní kondici a předvedla velmi pěkný pohyb. Druhé místo po kratším zvažování komise udělila opět původem rakouské klisně Carmenta (Sturmkönig x Wolfgang) v majetku Romana Pokorného, která přes hendikep jednoho chybějícího roku a horší kondice, která je důsledkem její špatné krmitelnosti (u haflinga poměrně vzácný jev) přesvědčila díky typu a utváření přední části těla. Titul nejlepší klisny českého chovu si z Pardubic odvezla díky Adventě ze Sedla (Avalon x Nibelung) Michaela Repková. U této klisny, již odchovala Veronika Tlustá, zazněla pochvala na její pěknou barvu a hlavu.

Výrazně těžší rozhodování už měli posuzovatelé v následující silně obsazené třídě, kde se sešla krásná kolekce deseti tří a čtyřletých klisen. Cenné vítězství mezi nimi vybojovala Olivie (Avalon x Stainz), kterou odchovali její současní majitelé manželé Studničkovi. Olivie přesvědčila harmonickou stavbou těla a vynikajícím pohybem zejména v kroku. Druhé místo v rámci této třídy získala klisna Brooklyn (Narkas x Wolfgang), která byla importována z Rakouska a jejím majitelem je Vladimír Juska. Komise na ní ocenila zejména pěknou jemnou hlavu, hezky utvářený krk a výborný pohyb v klusu. Celkově třetí místo a titul druhé nejlepší klisny českého chovu pak získala Ganzen Roases (Amaranth x Angel-A) chovatelky a majitelky Evy Ševelové. Zde zazněla pochvala zejména na dobrý typ, pěkný kohoutek a vázání v bedrech. Na dekorování tuto trojici doprovodil také Ondřej Blažek se svou klisnou Didrinkou (Nefris x Nabucco), která získala třetí místo v rámci českého chovu.

Šampionát mladých klisen, kam opět postoupily vždy dvě nejlepší ze třídy, vyhrála přesvědčivě klisna Olivie, titul vicešampionky pak získala Brooklyn. Obě třídy mladých klisen ale ukázaly, že směřování chovu je slibné a zejména mezi tří a čtyřletými klisnami se najde spousta nadějných koní, což se potvrdilo i na letošních svodech.

Čtyřiadvacet starších klisen

Desítka klisen se předvedla také ve třídě 5 – 7letých, kde byla rovněž celková úroveň velmi dobrá. Klisnu Amelinu, kterou pro její předešlé úspěchy předcházela pověst favoritky, letos poprvé měla šanci porazit v rámci třídy její polosestra Amediana Obrok (Walzertraum x Amadeus) a také svou šanci využila. Amediana, která se narodila u manželů Sixtových, získala vynikající hodnocení zejména za typ, krásně utvářenou hlavu, krk a kohoutek, dobře zaúhlenou lopatku a dobrý pohyb. Její polosestra Amelina (Stainz x Amadeus) importovaná od již výše zmíněné Elisabeth Leitner, skončila na druhé místě, ale s velmi kladným hodnocením za ušlechtilost a výbornou stavbu těla opět zejména v partiích krku a kohoutku. Třetí místo zaujala jediná rakouská účastnice výstavy, klisna Fila (Masur x Novembernebel) majitelky Kateriny Beranek. Komise pochválila u této drezurně využívané klisny dobrý pohyb hlavně v kroku a pěkně utvářené končetiny. Pětici dekorovaných doplnila ještě Fiola (Avalon x Nihilist) Radky Strnadové, která se narodila u manželů Studničkových a v této třídě obsadila druhé místo mezi klisnami českého chovu, zejména díky svému modernímu typu. Na třetím místě v rámci v ČR odchovaných klisen se umístila Francess Castanea (Wildprinz x Südwind) Veroniky Holíkové, narozená v chovu Jaromíra Kropa. Stejně jako Fiola je i Francess zároveň účastnicí drezurních soutěží, takže nepřekvapilo, že klisna byla pochválena za dobrý pohyb a její majitelka za perfektní přípravu klisny na výstavu.

Nejpočetnější třídou byly 8leté a starší klisny, jichž se o hodnocení od zahraniční komise ucházelo hned čtrnáct. Jak už to bývá, tato třída byla méně vyrovnaná, takže určit nejlepší klisny překvapivě nebylo tak těžké jako u mladších koní. Vítězství si nakonec odvezla Kristýna Mrzenová se svou devítiletou klisnou Wunjou (Wolfgang x Standschütz), typovou klisnou s dobrou barvou, která předvedla moc pěkný pohyb hlavně v kroku. Druhé místo komise přiřkla dvanáctileté Arezze (Wolfgang x Amadeus) manželů Sixtových, která je v dobrém sportovnějším typu a opět u ní zazněla pochvala zejména na dobře utvářenou přední část těla. Trojici doplnila jedenáctiletá Cabina (Wolfgang x Mahatma) také ze stáje v Obroku a i zde byla za její pozitivní stránku označena zejména stavba přední části těla a pohyb. Všechny tři klisny nejen, že jsou využívány v parkurovém skákání, ale také všechny tři pocházejí z Rakouska. Trojice nejlepších klisen českého chovu zde proto byla zcela odlišná od celkových vítězek. Všechny tři mají v původu Nimroda a kromě poslední jmenované jsou to opět účastnice parkurových soutěží – první místo obsadila třináctiletá Lady (Nimrod x Satrap) Kamily Buchlové, narozená u Květoslavy Kubalíkové, která předvedla pěkný pohyb a komise ocenila pěknou hlavu a výraz. Druhé místo zaujala jen o rok mladší Anita (Nimrod x Nova), narozená u Libuše Kaprasové a v současnosti v majetku její dcery Andrey. Anita je spíše v původním typu, jinak ale i u ní zazněla pochvala na pohyb. Zejména kvůli hendikepu v barvě se na konečné bronzové příčce umístila Lady Diana (Artist-L x Nimrod). Tato osmiletá klisna Petra Kuchaře z chovu Ondřeje Zatloukala předvedla ale velmi pěknou mechaniku pohybu.

Rozhodnutí o šampionce a vicešampionce starších klisen bylo poměrně jednoznačné a kopírovalo výsledky třídy 5 – 7letých klisen. Šerpy a deky za tento výborný výsledek tak putovaly zásluhou Amediany a Ameliny do Obroku, kde mají chov haflingů manželé Sixtovi.

Proč zapomínat na valachy?

Na klasických výstavách se většinou třída valachů nevypisuje, protože valaši už ze zjevných důvodů samozřejmě nemají další možnost zasáhnout do chovu. Nicméně v Pardubicích jsme udělali výjimku a zejména pro valachy soutěžící v některé ze sportovních disciplín jsme otevřeli možnost se výstavy zúčastnit i pro ně. Věk šesti předvedených valachů byl od dvou po patnáct let a vítězství mezi nimi nakonec získal pětiletý Arcane (Avalon x Why Not), odchovaný manželi Studničkovými, kteří jsou i jeho majiteli. Arcane je ideální jezdecký hafling s velmi pěkným pravidelným pohybem, což tento kůň dokáže zúročit v drezurních soutěžích, kde na svůj věk předvádí velmi dobré výkony a běžně vítězí v soutěžích nad teplokrevnými koňmi. Stříbrnou pozici mezi valachy obsadil rovněž drezurně využívaný osmiletý Amaranth (Ajax-G x Nurmi) narozený v chovu Petra Brauna. Amaranth, kterého opět komise označila za pěkný typ jezdeckého haflinga s pěknou hlavou a barvou, ukončil svou kariéru plemeníka a do budoucna se bude se svým majitelem Františkem Volkem věnovat rovněž drezuře. Trojici doplnil rovněž velmi dobrý drezurní kůň – dvanáctiletý Hany (Nimrod x Walbeck) v majetku firmy Netconcept, který se narodil u Františka Hanáka. Ačkoliv Hany je o něco těžší typ, než předchozí dva koně, jedná se o harmonického koně s dobrou stavbou končetin.

Sportovní soutěže letos poprvé včetně westernu

Zatímco výstava je otázkou několika málo hodin, sportovní soutěže trvaly s Pardubicích celé tři dny a ani chvilku nebyla nouze o nějakou zajímavou podívanou. Program byl velmi pestrý a nabitý také díky tomu, že letos se přidaly ke klasickým sedlovým disciplínám a spřežení také westernové disciplíny a program zpestřily také jezdecké hry, které pořádá dostihový spolek a haflingové se jej hojně účastnili.

Celkem dvaapadesát koní ze tří zemí tak startovalo v drezuře, parkuru, všestrannosti, vozatajském terénním parkuru, Trailu, Western Horsemanshipu a In Hand Trailu. Jsme velmi rádi, že se do Pardubic po dvou letech vrátila spousta rakouských účastníků a někteří další přibyli nejen z této země, ale také ze Slovenska.

Šampionem mladých favorit Arcane

Nejen na mezinárodních šampionátech haflingů u nás, ale i na mistrovství Evropy je stabilně největší zájem o účast v drezurních soutěžích. V pátek se celé odpoledne jely tři soutěže – zahájení patřilo úloze Z1, aby se mohli koně i jezdci rozkoukat a ve větším klidu nastoupit do následujících soutěží, které už byly prvními koly šampionátu. Toho využilo celkem 16 jezdců, z nichž nejlepší hodnocení přes 72 % dostala zkušená slovenská dvojice – Michaela Balážová s klisnou Gajlu, která ve své zemi dosáhla například na dva juniorské tituly v drezuře. Další dva nejlepší výkony byly jen těsně pod 70 % a oba jsme viděli v podání rakouských jezdkyň – bílou kokardu si z večerního dekorování odnášela Doris Huber soutěžící s valachem Nova Rock, červenou za třetí místo pak Veronika Leddihn-Kühnelt s klisnou Finesse Du Coer. Nejlepší z českých dvojic byla čtvrtá Kateřina Ježková s valachem Aprilem a páté místo pak obsadila opět slovenská dvojice Júlia Martyneková a Ninus.

Pak už bylo zahájeno první kolo šampionátu pro mladší koně, tedy čtyř a pětileté, kteří se utkali v úloze 4Ú v sedmičlenném startovním poli – jen pět koní ale věkem spadalo do kategorie mladých a zbylí dva jeli soutěž pouze jako dílčí. Tuto soutěž ovládla Martina Studničková s valachem Arcanem, kteří dosáhli na hodnocení 78 % a získali tak náskok dvou procent na Doris Huber s Nova Rockem.  S větším odstupem, ale stále s výborným výsledkem přes 70 %, skončili na průběžném třetím místě Radka Strnadová s klisnou Fiolou. Další místo opět patřilo rakouské jezdkyni – Nicole Mengler, která soutěžila s valachem Manhattanem a na dekorování se dostala i pátá Kateřina Kocíková s Ortrud. Protože Manhattan je ale starší valach, tak průběžné páté místo v šampionátu mladých získala Jana Albertová se Sinou.

Druhé kolo šampionátu mladých se jelo v neděli odpoledne a pět mladých koní bylo tentokrát doplněno o dalších sedm starších, kteří využili možnost startovat v dílčí soutěži s úlohou DU-A. I v této konkurenci se opět podařilo zvítězit Martině Studničkové a Arcanovi, kteří tak s přehledem získali celkové vítězství v šampionátu mladých koní. Třetí místo mezi mladými za druhou Gajlu zajel opět Nova Rock se svou jezdkyní Doris Huber a stříbro v šampionátu tak bylo také naprosto jasné stejně, jako bronz o který se stabilními výkony postarala Radka Strnadová s klisnou Fiolou. Pořadí na čtvrtém a pátém místě se ale naopak po druhém kole změnilo, protože velmi malý náskok z prvního kola Ortrud a Kateřině Kocíkové nestačil a skončily nakonec páté za Janou Albertovou, jež s klisnou Sinou zajela ve druhém kole výrazně lepší výsledek.

Největší konkurence opět v drezuře starších

Pro starší koně byla v prvním kole vypsána úloha DD, kterou jsme v pátek viděli v podání celkem jednadvaceti účastníků. Nejlepší výsledek zajela Laura Lišková s valachem Hanym, kteří tak potvrdili svoje výborné výsledky v posledních letech, kdy mimo jiné získali několik titulů mistrů ČR, ale také skvělou bronzovou medaili z mistrovství Evropy. Druhý výsledek nad 70 % zajela opět Martina Studničková s Arcanem, a to i přes to, že tento valach je pouze pětiletý a úlohu stupně L si se staršími koňmi zajel pouze jako dílčí soutěž. Těsně za nimi skončila na třetí příčce Lucie Čermáková se sedmiletým hřebcem Artem a průběžně tak obsadila druhé místo v rámci šampionátu. Další dvě nejúspěšnější účastnice této soutěže pak byly opět ze zahraničí – čtvrtá Lisa-Maria Lenz s Benitem a na pátém místě Michaela Balážová a Gajlu. Díky vmezeřenému mladému Arcanovi se na páté místo v pořadí šampionátu mladých dostala ještě Kristýna Mrzenová s klisnou Wunjou.

Druhé kolo jeli starší koně opět na úloze obtížnosti L, tentokrát to byla úloha DJ, s níž se jen dva koně dokázali popasovat s výsledkem nad 70 %. Hany s Laurou Liškovou si díky nejlepšímu umístění i ve druhém kole pojistili celkové zlato v šampionátu, stejně tak Lucie Čermáková s Artem dokázali zopakovat druhé místo a stali se vicemistry v drezuře starších koní. Další tři umístění pak připadla zahraničním účastnicím – bronz stabilními výkony vybojovala Lisa-Maria Lenz s Benitem, trochu nevděčnou, ale přesto v této konkurenci cennou čtvrtou příčku získala Michaela Balážová s klisnou Gajlu a pomyslná rakouská vlajka zavlála opět na pátém místě, a to zásluhou Veroniky Leddinh-Kühnelt s klisnou Finesse Du Coer. Protože v rámci šampionátu jsme opět vyhlašovali také pořadí v rámci Mistrovství České republiky, dlužím ještě doplnit obsazení třetího až pátého místa mezi českými jezdci. Pohár za bronzové umístění si odvezla Kristýna Mrzenová s Wunjou, která byla mile překvapená, protože její specializací je spíše parkur. Čtvrté místo přes obrovskou únavu po náročném třídenním maratonu, kde měla koně snad ve všech soutěžích i výstavních třídách, vybojovala naopak drezurní jezdkyně Veronika Holíková s Lady Dianou. Páté místo v rámci MČR pak zajela Petra Dvořáková s klisnou Wolke.

Ve skocích mladých zvítězil nováček

Šampionát v parkurech byl vypsán jako dvoukolová soutěž s finále, kde o celkovém pořadí rozhodoval součet trestných bodů a čas z finále. Soutěže tak byly napínavé do samého konce. Mladí koně sice soutěžili pouze čtyři, ale v rámci jejich prvního kola se jela i otevřená soutěž stupně ZZ, kterou hned šest koní zajelo čistě. Nejlepší čas měla Arezza s Terezou Sixtovou, které v patách dojela Monika Přibylová s plemeníkem Athosem. S větším odstupem se pak na třetím místě umístila Petra Dvořáková s Daylight a těsně za ní Andrea Kaprasová s Anitou. Na dekorování dílčí soutěže je doprovodila Petra Přidalová a její klisna Manuela. Z mladých koní se nejlépe umístila celkově desátá Veronika Grimová s Queen, která se tak zároveň ujala vedení v šampionátu mladých, na dalším místě a shodně se čtyřmi trestnými body pak Ludmila Merklová s Camirou, devět trestných bodů bohužel nasbírala Amediana Obrok s Blankou Vajrychovou v sedle.

Druhá soutěž ZZ následovala v neděli dopoledne coby druhé kolo šampionátu mladých koní a opět zároveň jako otevřená soutěž. V té jsme viděli pět čistých výkonů a vítězství opět zopakovala Arezza s Terezou Sixtovou. Druhé místo vybojovala Veronika Grimová s mladou klisnou Queen a upevnila tak svoji pozici v čele šampionátu. Třetí nejlepší výkon předvedla Amelina s Renatou Vajrychovou, za ní pak dojela nejmladší účastnice celé akce, Anna Victoria Lantorová v sedle Nivy. Čistý výkon v základním kole, ale bohužel čtyři trestné body v rozeskakování měla pátá Blanka Vajrychová s Amedianou Obrok, která zároveň obsadila druhou příčku v pořadí mladých. Mezi mladými pak bronz v druhém kole šampionátu brala Viktorie Hošková s Asterinou Obrok a čtvrté místo připadlo Ludmile Merklové s Camirou, když obě dvojice nasbíraly osm trestných bodů v základním kole.

V celkovém pořadí šampionátu mladých, který byl obsazenou pouze českými účastníky, tak zvítězila Veronika Grimová s klisnou Queen. Tuto dvojici, která předvedla velmi slibné výkony, jsme viděli na speciální soutěži pro haflingy poprvé a doufáme, že ne naposled. Druhé místo i přes nevydařené první kolo uhájila díky čistému kontu v druhém kole i finále Blanka Vajrychová s Amedianou Obrok. Třetí místo nakonec získala Ludmila Merklová s Camirou, a to hlavně díky finále, které zajely pouze s jedním trestným bodem za čas. To se bohužel nepodařilo Viktorii Hoškové s Asterinou Obrok, pro které finále skončilo pádem a tedy čtvrtým místem v celkovém pořadí šampionátu.

Suverénní Arezza šampionkou starších

Klisna Arezza s Terezou Sixtovou v sedle si dojela pro žluté floty ve všech soutěžích, které v Pardubicích byly ve skocích vypsány, a nejinak tomu bylo i v sobotním prvním kole skokového šampionátu starších, které se jelo na obtížnosti ZM. První kolo zajelo čistě celkem šest dvojic, které postoupily do rozeskakování, jež poskytlo divákům další tři výkony bez chyb. Za zmíněnou Arezzou se umístila zkušená dvojice ze severní Moravy – Petra Přidalová s klisnou Manuelou. Třetí bezchybný výkon jsme viděli v podání Kristýny Mrzenové a Wunjy. Další dva koně udělali v rozeskakování chybu jednu, ta rychlejší z nich – Cabina opět s Terezou Sixtovou, dosáhla na čtvrté místo, na pátém v průběžném pořadí šampionátu za sebou nechala Athose s Monikou Přibylovou.

Druhé nedělní kolo parkuru mělo opět stejnou vítězku – Arezzu. Tereza Sixtová si dojela v této soutěži navíc i pro druhé místo, když druhé nejrychlejší rozeskakování zajela s Cabinou. Rovněž třetí místo patřilo klisně ze stáje v Obroku, tentokrát to byla Campbella, jež startovala s Šárkou Futschikovou. Všechny tyto tři dvojice dokázaly zajet bez trestných bodů jak základní kolo, tak rozeskakování. Petra Dvořáková s Daylight v rozeskakování udělala jednu chybu, což ji odsunulo na čtvrté místo. Na dekorování se v této soutěži ukázala ještě pátá Kristýna Mrzenová s Wunjou, které sice jely základní kolo s nulou, ale do rozeskakování už nenastoupily, aby měly víc sil na finále celého šampionátu.

V něm se v rámci čtrnáctičlenného pole opět rozhodovalo o vítězi podle součtu trestných bodů z obou kol a finále a času ve finále. S nulovým součtem dojely všechny tři části pouze dvě dvojice, díky nejrychlejším časům, které ale nic neubraly na bezchybnosti skákání, si pro zlato jela suverénní Arezza s Terezou Sixtovou. Na větší jistotu jela Petra Dvořáková a s klisnou Daylight sice zajela všechny časy výrazně pomaleji, než vítězka, ale díky bezchybnému výkonu to tentokrát stačilo na výbornou stříbrnou pozici. Její stájovou kolegyni Moniku Přibylovou s hřebcem Athosem jsme viděli při dekorování na třetím místě – tato dvojice sice skoky překonala rovněž všechny čistě, ale ve druhém kole bohužel jely už příliš pomalu, což mělo za následek penalizaci jedním trestným bodem za čas. Další dvě místa už patřila dvojicím, které ve finále jednou chybovaly a celkově tak měly v součtu čtyři trestné body. O vteřinu rychlejší čas měla ve finále Cabina v sedle s Terezou Sixtovou, což pro ně znamenalo čtvrté místo. Mezi pětici nejlepších se vešla ještě Kristýna Mrzenová s Wunjou, které se staly jedinou dvojicí, jež uspěla v drezuře i parkuru.

Pětice statečných ve všestrannosti

Nejnáročnější program mělo pět dvojic, jež se pustily do soutěže všestrannosti. Svůj trojboj zahájily v pátek drezurou, kde nejlepší výkon předvedla jediná rakouská dvojice v poli – Dunja Schicht s valachem Mr. Benjo, které jsme na Pardubickém závodišti viděli již před dvěma lety. Jen o málo horší výkon předvedl plemenný hřebec Newcomer s Karolínou Kocíkovou v sedle, kterým se podařilo za drezuru získat stříbro. Třetí místo si po prvním dni držela Anna Zanášková s Flinkie a na čtvrtém do sobotního parkuru nastoupila Eliška Vejdovcová se svým valachem Cipískem. Pro pátou dvojici, Petru Přidalovou a Manuelu, bohužel drezura znamenala vyřazení ze soutěže všestrannosti, protože došlo k opuštění obdélníku, což znamená nemilosrdné vyloučení z celé soutěže. Naštěstí si následně spravily chuť alespoň v samostatném parkuru, kde se jim podařilo zajet velmi pěkné výsledky.

V sobotu měli na programu skokovou zkoušku, kterou s čistým kontem a zároveň v dobrém čase zajel Cipísek s Eliškou Vejdovcovou, což tuto dvojici posunulo na průběžné třetí místo. O necelou půl vteřinu byl pomalejší Newcomer s Karolínou Kocíkovou, i ti se ale v sobotu ubránili zisku trestných bodů. Jednu chybu udělala do té doby vedoucí rakouská dvojice Dunja Schicht a Mr. Benjo, které to odsunulo na průběžně druhé místo právě za Newcomera. Flinkie s Annou Zanáškovou jela parkur sice velmi rychle, ale bohužel shodila dvě překážky, což znamenalo penalizaci osmi body a průběžné čtvrté místo.

Terénní zkouška, která se jela v krásném prostředí pardubického závodiště, na celkovém pořadí už nic nezměnila, protože ji všechny dvojice dokázaly projet čistě a bez penalizace za čas. Zlatou medaili za všestrannost si tudíž odvezla velmi nadějná dvojice – Karolína Kocíková soutěžící s Newcomerem, stříbro putovalo do Rakouska díky ostřílené dvojici Mr. Benjo a Dunja Schicht a bronz uhájila Eliška Vejdovcová s Cipískem, pro niž byla zároveň nachystaná stříbrná medaile v rámci MČR. Čtvrté místo celkově a bronz v rámci českého šampionátu získala mladá klisna Flinkie s Annou Zanáškovou.

Hobby terénní jízda spřežení

Mistrovství České republiky se jelo jako hobby soutěž formou terénní jízdy, která kombinuje parkur s maratonskými překážkami. Tato soutěž je poměrně jednoduchá a nevyžaduje zásadní zkušenosti z oficiálních soutěží, věřili jsme proto, že se do šampionátu přihlásí i nějací noví účastníci, kteří standardně na klasických kompletních soutěžích nejezdí, ale zároveň mají dost zkušeností na to, aby terénní parkur zvládli. Jediným „nováčkem“ byl nakonec Karel Dvořák ze Zálší, kterého možná někteří příznivci spřežení znají z jeho soutěžení s frískými koňmi, ale nyní v pokročilém věku si rád užije i klidnější jízdu s párem haflingských klisen Laurou a Anitou. Doplnil tak stabilní účastníky soutěží spřežení – Milana Kořínka s valachy Stargate a Starfight a Tomáše Jelínka, který soutěží s klisnami Cubou a Marajou. Bohužel letos chyběl Michal Kořínek, který se připravoval na účast na Mistrovství světa v Maďarsku a Pardubice tak vynechal.

Soutěž se jela ve čtyřech kolech. V prvním měli všichni tři účastníci zisk pěti trestných bodů, druhé projel čistě pouze Karel Dvořák, další dvě kola už si pak dali pozor všichni a další chyby už tak rozhodčí nezaznamenali. Pokud se týče rychlosti, tam už byly rozdíly patrnější. Karel Dvořák jel první dvě kola hodně na jistotu a s klidem a vyhrál je tedy v téměř shodných časech Milan Kořínek, Tomáš Jelínek na něj ztratil v obou případech necelých deset vteřin. Jinak tomu ale bylo ve zbývajících dvou kolech, kdy Milan Kořínek opět jel v podstatě ve stejných časech, ale Tomáš Jelínek zrychlil a vyhrál obě nedělní kola. Náskok valachů ze Sobotky ale už dohnat nedokázal a zlatou medaili tak z MČR odvezlo spřežení Milana Kořínka – Stargate a Starfigth. Druhé místo putuje zásluhou Tomáše Jelínka, Cuby a Marajy do středních Čech a bronz jen o kousek jižněji, do Zálší u Tábora, kde své klisny Anitu a Lauru poctivě na pardubickou soutěž připravoval Karel Dvořák.

O soutěže spřežení byl, i přes konání mimo hlavní dění, velký zájem ze strany diváků, kteří měli možnost vidět opravdu pěkné a rychlé výkony včetně zpestření v podobě soutěže, kdy si vozataji prohodili svou pozici s přísedícími, aby i ti měli možnost ukázat, že zvládnou soutěž projet i s opratěmi v rukou.

Poprvé také ve westernovém sedle

Na základě poptávky po westernových soutěží speciálně pro haflingy jsme se letos rozhodli poprvé uspořádat v rámci šampionátu také In Hand Trail, Trail a Western Horsemanship. Nakonec bylo bohužel dvojic, které projevily zájem o účast pouze pět, což je trochu škoda. Všechny tři soutěže vyhrála dvojice, jež se v loňském roce úspěšně účastnila také mistrovství Evropy ve Stadl Paura – Gabriela Filipová s valachem Amuletem. V In Hand Trailu se pak na stříbrné příčce za nimi umístila s minimálním odstupem naopak nová tvář, Jitka Kreichová s klisnou Vanilkou, a na třetí pozici byla opět Gabriela Filipová a její klisna Leia Epona. V Trailu se pouze pořadí na druhé a třetí příčce prohodilo, takže Gabriela Filipová si na Vysočinu odvezla zlato a stříbro z této disciplíny a bronz putoval do Třeboně zásluhou Jitky Kreichové a Vanilky. Ve Western Horsemanshipu pak vybojovala stříbro Amálie Mašková s valachem Narcisem, kterým se podařilo vmáčknout mezi oba koně Gabriely Filipové v této disciplíně.

Pokračování příště?

Jsme velmi rádi, že se snad podařilo opět uspořádat pěknou mezinárodní akci, kterou si užili stabilní účastníci, ale i nováčci, zkušení jezdci i děti, které se v sobotu odpoledne ve velkém počtu účastnily jezdeckých her, čeští chovatelé a majitelé haflingů, ale také na dvě desítky rakouských a slovenských. Budeme se minimálně snažit udržet nastavenou laťku pokud se týče organizace a podobnou akci uspořádat i v roce příštím. Ten sice bude výrazně náročnější, protože se opět chystá velká mezinárodní akce – světová výstava haflingů v Ebbsu, jež je plánována na květen, ale minimálně sportovní soutěže ve zhruba stejném rozsahu bychom velmi rádi připravili.

Závěrem je třeba nezapomenout na poděkování všem, kteří se akce aktivně zúčastnili a kteří se jakkoliv podíleli na její přípravě a organizaci na místě, ať už se jedná o pracovníky Dostihového spolku, profesionální tým rozhodčích v čele s Markétou Kvapilovou, posuzovatelům, komentátorce a stewardce výstavy, naší výborné fotografce, komentátorce sportovních soutěží Daniele Ledlové a také všem členům našeho svazu, kteří se ujali i toho nejmenšího úkolu a jakkoliv pomohli s organizací celé akce. Velké poděkování patří také všem našim sponzorům, díky nimž jsme mezi nejúspěšnější účastníky mohli rozdat mnoho hodnotných věcných cen – zejména společnosti A care Veterina, dále Pink Horse, Energys, Farmě Sixta, ADW a společnosti Aktivní zvíře.

text: Veronika Jenikovská
foto: Aneta Novotná