Registrace hříběte Sportovní test pro mladé hřebce ČT - Asociace svazů chovatelů koní

Sportovní test pro mladé hřebce ČT

Žádáme majitele 4-6letých hřebců, kteří v KMK splnili kvalifikaci pro
sportovní test ČT (2x min. 24 b. včetně), aby se v případě zájmu o účast
hlásili Ing. H. Štěrbové. Termín závěrečné zkoušky testu je 14.-15.9. v
ZH Písek, termín přihlášek pak do 31.8.2020.

Zkušební řád s podmínkami sportovního testu naleznnete zde: https://www.aschk.cz/wp-content/uploads/2019/07/Zku%C5%A1ebn%C3%AD-%C5%99%C3%A1d-%C4%8CT-2019-1.pdf