Registrace hříběte Školení zaměřené na skok ve volnosti - Asociace svazů chovatelů koní

Školení zaměřené na skok ve volnosti

Rádi bychom pozvali hodnotitele, chovatelskou veřejnost, členy ASCHK, jezdce a prostě všechny kteří mají zájem vzdělávat se v oblasti hodnocení koní při skoku ve volnosti. Školení proběhne v úterý – 30.5.2023 v ZH Písek od 10:00. Školitelem je Joachim Geilfus, který je velkou osobností mezi německými rozhodčími stylových soutěží mladých koní i chovatelských akcí a mnoho let mimo jiné působí jako rozhodčí při spolkovém šampionátu skokanů ve Warendorfu. V den školení proběhne teoretická příprava s využitím videí a dále praktická část s mladými koňmi překonávajícími skokovou řadu ve volnosti.

Přihlášky zasílejte na mail: rpk@ceskyteplokrevnik.cz   Účastnický poplatek 500 Kč