Registrace hříběte Seriál KMK již klepe na dveře - Asociace svazů chovatelů koní

Seriál KMK již klepe na dveře

Již za necelý měsíc odstartuje seriál KMK, tradičně bude první kolo zahajovat dne 14.5.2024 v ZH Písek. Dle zásad KMK (které nalezntete zde: https://www.aschk.cz/wp-content/uploads/2019/07/ZasadyKMK2024.pdf) je nutné 10 dní před prvním startem přihlásit koně prostřednictvím kompletně vyplněné přihlášky, kterou zájemci najdou jako jednu z příloh zásad pro soutěže Kritérium mladých koní v roce 2024. U valachů je nedílnou součástí přihlášky fotokopie potvrzení o původu koně. Na základě přihlášky do KMK bude majiteli přihlášeného koně vystavena faktura na zápisné do KMK ve výši 1 000 Kč, kterou bude povinen uhradit před prvním startem koně v seriálu.

V rámci kanceláře ASCHK vám podrobné informace, či dotazy ohledně KMK zodpoví Hana Švaříčková – +420731477915 / svarickova@aschk.cz