Registrace hříběte Seminář Aktuální problémy chovu a šlechtění koní v ČR - Asociace svazů chovatelů koní

Seminář Aktuální problémy chovu a šlechtění koní v ČR

Velmi kvalitní prezentace související s chovem koní byly předneseny v rámci semináře Aktuální problémy chovu a šlechtění koní v ČR v Brně dne 8. 11. 2019. Posluchárna v pavilonu G Mendelovy agronomické fakulty byla zcela naplněna nejen hipologickými odborníky, ale i studenty a dalšími příznivci chovu koní. Seminář zahájil doc. Drahoslav Misař, CSc. svou přednáškou na téma Současná situace a perspektivy chovu koní v ČR. Dopolední blok přednášek obsahoval prezentace Zemských hřebčinců Písek a Tlumačov. Ředitel NH Kladruby nad Labem Ing. Jiří Machek představil Krajinu pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem, která byla v letošním roce zapsána na Seznam památek světového dědictví UNESCO a to jako 14. památka z České republiky. Po přestávce promluvila Ing. Alena Dvořáková o celkových stavech koní z pohledu Ústřední evidence koní. Velmi poutavou přednášku ze současného dění v Jockey Clubu ČR prezentoval současný prezident JUDr. Ing. Jiří Charvát. Volně na toto téma navázal Ing. Ondřej Plachý se svým shrnutím Distančního optima ve šlechtitelské praxi anglického plnokrevníka. Prvním ze zahraničních přednášejících byl prof. Ing. Marko Halo, PhD., který nastínil stav chovu koní na Slovensku. Po obědě promluvil další zahraniční přednášející Antonio Correia de Mendonca o chovu koní plemene Lusitano. Velice realistickou a obsáhlou přednášku představila doc. MVDr. Jana Mezerová, Ph.D., téma Rány končetin koní zaujalo většinu posluchačů a tak mu bylo věnováno více prostoru. Podkovářskou tématiku nastínil další odborník Ing. Jindřich Vinčálek prostřednictvím přednášky Co mohou společně udělat veterináři, chovatelé a podkováři pro prevenci a léčbu špalkového kopyta. Neméně zajímavou a pro chovatele teplokrevných koní velice důležitou prezentaci na téma Skokových indexů v chovatelské praxi přednesla Ing. Alexandra Novotná, Ph.D. Výsledky její odborné činnosti můžete najít i na našich stránkách v sekci Dokumenty ČT. Řešení pojištění koní a spojených rizik byla poslední prezentace Mgr. Denisy Kittnerové, která uzavřela informacemi nabitý a úspěšný seminář.

Na závěr je potřeba poděkovat organizátorům z Mendelovy univerzity, kteří se zhostili svého úkolu na jedničku. Účastníci semináře obdrželi hodnotné studijní a propagační materiály. Hlavním přínosem jsou ovšem informace zde řečené a proto neváhejte se v budoucnu přihlásit na tyto významné vzdělávací akce.

Přílohy: