Registrace hříběte Připomenutí pro svazy sdružené v ASCHK ČR, z.s. - Asociace svazů chovatelů koní

Připomenutí pro svazy sdružené v ASCHK ČR, z.s.

Vážení představitelé svazů sdružených v ASCHK, vážení členové, připomínáme, že 31. 3. 2021 je termínem pro zaslání seznamu členů, delegátů na volební valnou hromadu a úhradu členských příspěvků prokazatelnou nejpozději v tomto dni.