Registrace hříběte Předvýběr hřebců ČT 2022 - Asociace svazů chovatelů koní

Předvýběr hřebců ČT 2022

Byly zveřejněny podrobné informace o Předvýběrech hřebců ČT do plemenitby pro rok 2022. Veškeré informace naleznete na stránkách spolku Český teplokrevník. https://www.ceskyteplokrevnik.cz/post/p%C5%99edv%C3%BDb%C4%9Br-h%C5%99ebc%C5%AF-%C4%8Dt-2022