Registrace hříběte Poslední rozloučení s prof. MVDr. Jaroslavem Hanákem - Asociace svazů chovatelů koní

Poslední rozloučení s prof. MVDr. Jaroslavem Hanákem

V pátek 25. 3. 2022 od 9:30 proběhne v obřadní síni brněnského krematoria poslední rozloučení s prof. MVDr. Jaroslavem Hanákem.

Prof. MVDr. Jaroslav Hanák, DrSc., Dipl. ECEIM – Bývalý prorektor VFU v Brně pro vědu, výzkum a zahraniční styky, později působící jako přednosta I. interní kliniky chorob koní v Brně, se celý život věnoval nejen vnitřním chorobám koní a dalších hospodářských zvířat, ale též fyziologii koní a jejich tréninku. Na toto téma publikoval řadu statí v odborných publikacích včetně časopisu TURF, je též autorem řady publikací včetně Turf Klubem vydané Fyziologie tréninku sportovních a dostihových koní či Základů diagnostiky u koní z aspektu sportovní veterinární medicíny a spoluautorem Základů klinické fyziologie, výživy a zoohygieny dostihových a sportovních koní, které sloužily i jako učebnice v kurzech pro trenéry dostihových koní.  Byl členem v mnoha univerzitních a dalších organizacích se zaměřením na hipiatrii (např. člen panelu expertů Evropské komise pro vzdělávání a kulturu EU v Bruselu).

Čest jeho památce!
Prof. Jaroslav Hanák – parte