Registrace hříběte Poslední možnost přihlásit se do kurzu označování zvířat - Asociace svazů chovatelů koní

Poslední možnost přihlásit se do kurzu označování zvířat

Veterinární univerzita Brno pořádá kurz Označování hospodářských zvířat.

Specializovaná odborná průprava se zaměřením na označování označovaných zvířat podle plemenářského zákona výžehem nebo injekční
aplikací elektronického identifikátoru

Školení, které je organizováno podle veterinárního zákona č. 166/1999 Sb., § 64a a vyhlášky č. 176/2023 Sb., Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činnost § 30 až § 32.
Školení je určeno pro osoby, které získaly střední vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání anebo vysokoškolské vzdělání v některém zemědělském oboru nebo v oboru zaměřeném na zemědělství, veterinářství a veterinární prevenci.
Školení je zakončeno zkouškou ve formě písemného testu. Po úspěšném složení zkoušky účastník obdrží osvědčení o způsobilosti k označování označovaných zvířat.

Více informací naleznete zde: https://www.vetuni.cz/oznacovani-hospodarskych-zvirat