Registrace hříběte Poslední možnost přihlášení do virtuální výstavy koní - Asociace svazů chovatelů koní

Poslední možnost přihlášení do virtuální výstavy koní

VIRTUÁLNÍ PŘEHLÍDKA KONÍ
Vážení chovatelé,
všichni samozřejmě velmi dobře víme, že žádná virtuální přehlídka nemůže nahradit tu skutečnou: s neopakovatelnou atmosférou, diváky, komisaři (hodnotiteli), kteří mohou koně prohlédnout ze všech stran a úhlů, v pohybu, ale…
Současná doba nám zatím neumožňuje přehlídky pořádat, Asociace chovatelů miniaturních koní z.s. se proto rozhodla uspořádat v termínu 21.-23. května 2021 přehlídku virtuální, a to pro různá plemena. Partnerem této přehlídky je kromě dalších také Asociace svazů chovatelů koní.
Pro koně jsou vypsány tyto kategorie:
Hřebci
• hříbata pod matkou (ročník 2021)
• roční a dvouletí
• 3letí a starší
• veteráni (starší 15 let)
Klisny
• hříbata pod matkou (ročník 2021)
• roční a dvouletí
• 3letí a starší
• veteráni (starší 15 let)
Valaši
• hříbata pod matkou (ročník 2021)
• roční a dvouletí
• 3letí a starší
• veteráni (starší 15 let)
Tuto přehlídku můžete pojmout jako prezentaci svých koní a svých chovatelských snah, případně jako zkoušku před vlastní přehlídkou. On takový trénink zootechnického postoje se určitě hodí již nyní.
Uzávěrka pro odeslání online přihlášky a platby k získání registračního čísla je 30. dubna 2021. Mnoho času tedy nezbývá. Registrační poplatek činí 100 Kč za každého přihlášeného koně. Fotografie je nutné zaslat do 16. května 2021, přičemž na každé fotografii bude muset být viditelně umístěné registrační číslo.
Veškeré další informace získáte na webových stránkách akce: https://virtual-horse-show.webnode.cz/