Registrace hříběte Petice za zachování antibiotik ve veterinárním sektoru !!! - Asociace svazů chovatelů koní

Petice za zachování antibiotik ve veterinárním sektoru !!!

Příští týden bude na plénu EP hlasování o návrhu ENVI na suspendování delegovaného aktu k nařízení o veterinárních léčivech s názvem Kritéria pro klasifikaci antimikrobiálních látek vyhrazených pro léčbu některých infekcí u lidí. Pokud by návrh ENVI byl schválen znamenalo by to okamžitý zákaz užívání téměř všech antimikrobik k léčení zvířat. V praxi by to vedlo k tomu, že zraněná nebo nemocná zvířata, která dnes lze léčit by bylo nutné porážet.

Vyjádření Komory veterinárních lékařů ČR:

Petice za zachování antibiotik ve veterinárním sektoru
Vážená kolegyně, vážený kolego
obracím se na Vás jako prezidentka Komory veterinárních lékařů s prosbou o zvážení podpisu této petice.
V polovině července t.r. schválil výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) návrh nařízení předloženého Komisí na téma „Kritéria pro klasifikaci antimikrobiálních látek vyhrazených pro léčbu některých infekcí u lidí“. Je pro nás překvapením, že ENVI zamítl návrh Komise vycházející z vědeckých poznatků, který byl koordinován s Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) a EFSA, ECDC, OIE a WHO a který naplňoval jednotný přístup ke zdraví lidí a zvířat – “One health, jedno zdraví”.
Pokud usnesení přijaté v ENVI získá většinu v Evropském parlamentu, bude nemožné odvrátit úplný zákaz používání léčiv z řad fluorochinolonů, cefalosporinů 3. a 4. generace, polymyxinů a makrolidů ve veterinární medicíně. Tento zákaz by ovlivnil negativně zdraví hospodářských zvířat i zdraví zvířat v zájmových chovech, dopad na možnosti léčby a welfare zvířat by byl dramatický.
Ani v případě závažných infekcí by nebylo možné u jednotlivých zvířat dosáhnout výjimky, protože nařízení EU 2019/6 stanoví vyčlenění výše uvedených účinných látek striktně pro humánní medicínu, a toho by mělo být dosaženo pozastavením nebo odebráním schválení – tzv. licence pro použití těchto léčiv ve veterinární medicíně.
Mohu potvrdit, že členové Komory veterinárních lékařů podporují zodpovědný přístup k otázce vzniku rezistencí k antibiotikům. Vnímáme pozitivní trend snižování výskytu nežádoucích kmenů patogenních mikroorganismů rezistentních k antimikrobiálním léčivům. Česká republika se díky svému uvážlivému používání antibiotik ve veterinární medicíně řadí k zemím s nejnižším spotřebou antibiotik v chovech hospodářských zvířat i ve veterinární praxi společenských zvířat.
Věřím, že zvážíte podpis této petice
KVL ČR
prezidenka